Fantomet

 

Hjemmefirmaet Gekkis tegneseriesjappe feirer 25 års jubileum i 2022.

 

NB: Gode rabatter oppnås ved større bestillinger i 2022

 

Rabatt på 25% gis ved bestillinger på over kr. 2500,-
Rabatt på 15% gis ved bestillinger på over kr. 1000,-
Rabatt på 50% gis nå i kvalitetene GD og Fair ved bestillinger på over Kr. 500,-  ut februar 2022

 

 

Alle bladene er nå kvalitetsvurdert på nytt høsten 2021.

Har nå blitt mye strengere. Feil vil sikkert forekomme, men det ordner vi opp i.

Fantomet etter 1990 selges nå for a. kr.25,- (50% rabatt )


pr. stk i VF kvalitet (Gjelder ikke de med bliag/orginalplast)

 

NB: Ved bestilling på under 200,- kommer det et ekspedisjonsgebyr på kr. 50,-
1964:Ingen inne nå for tiden
1965:Ingen inne nå for tiden

1966:Ingen inne nå for tiden
1967:Ingen inne nå for tiden
1968:Ingen inne nå for tiden
1969:Ingen inne nå for tiden

1970: Ingen inne nå for tiden

1971:

VG: (250,-) 14,15
Fair: (100,-) 6,12
Poor: (50,-) 12,24
(Bladene her er beskåret ca 2 cm i bunnen av bladet, ser en bort fra det er de kun lest en gang, altså veldig fine) kr. a 100,- 14,18

1972:
GD: (100,-) 16,16
Fair: (65,-) 7
Poor: (30,-) 10,15

(Bladene her er beskåret ca 2 cm i bunnen eller toppen av bladet, ser en bort fra det er de kun lest en gang, altså veldig fine) kr. a 75,- 15,16,

1973:
VF: (350,-) 7
VF-: (300,-) 22
FN: (250,-) 2,16,21,21,22,22,22
VG: (150,-) 12,12,12,13,14,14,15,15,16,16,16,16,17,17,19,19,16,21,21,21,22,22,23,25
GD: (90,-) 12,13,14,14,14,15,16,19,20,21,21,22,26
Fair: (50,-) 10,13,14,16,26
(Bladene her er beskåret ca 2 cm i bunnen eller toppen av bladet, ser en bort fra det er de kun lest en gang, altså veldig fine) kr. a 50,- 13,14,15,17,19,26

1974:
FN+: (175,-) 12,12
FN: (150,-) 13,15,23
FN-: (125,-) 14,15,16
VG: (110,-) 4,4,4,15,15,15,15,16,16,16,16,17,17,18,19,19
GD: (75,-) 1,1,4,10,10,16,16,18,19,20,23,24,25
Fair: (35,-) 7,10,10,16,16,18,19,20,24,25
(Bladene her er beskåret ca 2 cm i bunnen eller toppen av bladet, ser en bort fra det er de kun lest en gang, altså veldig fine) kr. a 35,- 2,7,11,12,14,15,16,18,19,20,25

1975:
VF: (225,-) 4,5,6,15,18,21,22,23   
FN+:(175,-) 2,4,4,5,6,15,15,17,19,20,25

FN: (150,-) 2,4,4,5,9,13,17,19,20,20,20,25,25,25 
VG: (100,-) 1,(1dobbelt cover 150,-),2,2,2,3,4,4,5,5,9,9,9,10,11,12,12,13,14,15,16,17,17,17,18,18,18,
19,20,20,21,23,23,25,25,25,25,26,26,26
GD: (50,-) 2,2,4,4,4,5,11,11,12,17,18,19,21,22,22,23,23,24,25,26,26
Fair: (25,-) 4,9,13,21,22,23,26 (Bladene her er beskåret ca 2 cm i bunnen eller toppen av bladet, ser en bort fra det er de kun lest en gang, altså veldig fine) kr. a 30,- 3,11,13,19,21 

1976:
VF: (175,-) 20,23
FN: (125,-) 2,9,9,10,12,12,12,15,15,16,16,17,17,17,17,19,16,23,23,23,25

VG: (75,-) 1,4,5,5,6,8,8,8,9,10,12,12,15,15,15,16,16,16,17,17,18,20,21,21,21,22,25,25,25,26,26

GD: (40,-) 1,1,1,2,2,2,2,3,5,7,8,9,10,12,12,13,15,16,17,20,21,22,26,26 

Fair: (20,-) 4,5,7,17,18,19,20,24,26

 

1977:
VF: (150,-) 10,16,18,( 20 hemmlige sider uåpnet 250,- )
FN: (100,-) 2,3,5,6,7,9,9,9,9,11,14,15,15,15,16,(17,17 timeplan 200,-) 24b

VG: (60,-) 1,3,5,5,6,6,6,8,8,9,11,14,15,16,16,17,17,17,19,19,20,21,22,24b,24b
GD: (30,-) 5,5,7,8,9,14,15,15,16,16,17,18,19,20,21,24b,24b
(Bladene her er beskåret ca 2 cm i bunnen eller toppen av bladet, ser en bort fra det er de kun lest en gang, altså veldig fine) kr. a 20,-
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,
25,26

1978:
VF: (125,-) 2,3,4,4,4,9,10,11,14,14,15,16,17,17,18,20,23,23,24,25
FN: (75,-) 1,2,2,2,3,3,3,4,4,5,7,7,11,11,12,12,13,13,13,15,15,16,16,17,18,18,18,18,19,20,22,22,22,23,23,23,24,25,26
FN: Bilag: 24 postkort (150,-)
VG: (50,-) 1,2,3,3,7,7,11,12,12,13,13,13,14,15,16,16,17,17,17,18,19,19,20,20,21,22,22,22,23,23,23,23,24,25,25,25,25,26
GD: (25,-) 3,5,7,7,8,11,14,15,16,17,18,18,19,21,22,24,25,26

1979:
VF: (100,-) 3,4,5,8,9,10,11,12,12,13,13,13,14,17,18,21,22 VF:Bilag: (9 hemmlige sider uåpnet 150,-)
FN: (60,-) 1,2,2,3,3,4,4,6,6,6,8,9,10,11,14,15,16,16,16,17,17,18,18,19,19,21,21,21,22,22,25,25,26
FN: Bilag: 24 plakat tvillingene (150,-)
VG: (35,-) 1,1,2,3,4,4,4,5,6,6,8,9,9,10,11,11,12,12,13,13,15,15,16,16,16,17,17,17,18,18,18,19,19,21,21,21,22,22,22,22,24,24,25,25,26
Bilag : 9 hemmlige sider uåpnet 50,-

GD: (15,-) 5,10,20

1980:
VF: (75,-) 2,2,8,10,12,15,16,18,19,20,21,22,23,23,25,25,26
FN: (50,-) 2,2,2,3,3,3,4,5,5,6,7,8,9,11,11,12,15,15,16,16,(17 bilag timeplan 100,-),18,18,18,19,19,21,22,22,22,22,22,23,23,23,25,25,26,26
VG: (30,-) 2,2,3,3,4,4,5,7,7,9,11,12, (Bilag 17,17timeplan (75,-),18,18,19,19,22,22,23,25

1981:
VF: (75,-) 3,3,5,5,9,13,15,16,17,18,18,18,20,21,21,22,22,23,23,23,26
FN: (50,-) 2,2,3,3,4,4,5,5,5,6,7,8,9,15,16,16,17,17,17,18,18,18,19,19,21,22,22,22,23,24,24,(25 Bilag postkort 150,-),26,26
VG: (30,-) 1,1,2,2,3,4,4,7,7,8,9,9,13,13,16,17,19,24,24,24,(25 Postkort 100,-),26

1982:
VF: (65,-) 2,2,5,6,10,11,14,17,18,19,19,20,22,22,23,23,25,26,26
VF: Bilag: 17 timeplan (100,-) 25,25,25 postkort (125,-)
FN: (40,-) 2,5,5,6,6,8,8,10,10,11,14,16,16,17,(17 timeplan (75,-),19,19,20,23,23,25,(25 postkort 100,-)26,26
VG: (20,-) (1 utgivelsesprogram 50,-), 4,6,8,10,11,14,14,15,(15 plakat beste forside 75,-),16,16, (17 timeplan 50,-),18,20,26

1983:
VF: (65,-) 2,2,2,3,3,3,5,6,7,7,8,9,10,10,11,11,12,12,13,13,14,15,(16,16,16,16 plakat beste forside (100,-),(17timeplan 100,-),
18, 18,19,19,21,22,22,25
FN: (40,-) 2,2,3,3,4,4,4,4,5,7,8,9,10,12,13,15,16,18,19,20,21,23,26

FN: Bilag: 1,1,1,Jubileumsplakat (75,-) 17,17 timeplan (75,-) (24,24 plakat 75,-) (25,25 postkort 100,-)
VG: (20,-) (1,1 utgivelsesprogram 40,-) 6,8,11,15,15,22,26

1984:
VF: (60,-) 3,3,4,4,4,4,5,5,6,9,9,11,11,12,13,14,19,21,22,23,23,24,26
VF: Bilag: 18,18 reklame vinn reise (75,-) 
FN: (35,-) 2,3,3,5,6,7,7,8,8,9,10,13,15,15,18,19,19,21,21,21,22,22,22,23,24,26
FN: Bilag: 17 Timeplan (75,-) 20,20 tøff plakat (75,-)
VG: (20,-) 6,8,9,10,11,12,14,14,17,24

1985:
VF: (60,-) 2,3,4,4,6,8,11,11,11,11,12,12,12,13,13,14,14,14,(15,15 plakat beste omslag 100,-),16,16,16,17,17,17,18,19,19,19,19,
20,20,20,20,21,21,22,22,23,23,23,24,24,24,24,25,25,25,25,26,26

VF: Bilag: (125,-)  (5,5,5 klister-merker 2-12) (6 klister-merker nr.5-9 ),(7 klister nr. 5-9),(8,8 klister nr.8-11),( 9,9,9,9,9 klister nr.4-10), (10,10,10,10 klister nr.3-7 
FN: (35,-) 3,3,3,3,4,6,7,8,8,9,9,10,11,12,13,14,(15,15 plakat beste omslag 75,-),15,16,16,16,17,17,18,18,18,19,19,20,20,20,21,21,22,22,
23,25,26

VG: 20,-) 1,1, Asterix Bilag på cover 1 (50,-)  6,7,8,11,13,15,22,26 Sommer ekstra: 1985 VF (50,-)

1986:
VF: (50,-) 1,2,2,2,5,5,5,5,7,7,9,9,11,16,16,16,18,18,19,19,19,20,20,21,21,22,22,24,24,24,25
VF: Bilag: 6,6,6 klistremerke 450 år (100,-) 8,graderingshefte (75,-) 10,22,23,23 Tøffe klistremerker (100,-) 12,12,13/14
13/14 hodeskallgrotten (75,-) ( Jubleiumsspesial i orginalplast med 3-D briller 250,-) 25 Postkort (75,-)
FN: (30,-) 1,1,2,3,3,3,
(4,4,4,4 Fantomets samleseriehefte Gullormens gåte 75,-), (6,10 Klistremerke 75,-),6,7,7,( 8,8 graderingshefte 75,-),
9,9,11,(12,12,12 hodeskallegrotten 50,-),(15 plakat beste omslag 75,-)16,16,17,18,18,19,19,20,20,21,21,22,22,24,24,25,25,(26 postkort 75,-) 


1987:
VF: (50,-)
1,2,2,2,4,5,6,7,9,9,9,10,13,14,14,17,18,18,18,19,20,20,20,21,25,25,25
VF: Bilag: (10 Viggoklister løst 75,-), (11 ,11,11 Viggoblad bilag 75,-) (15,15,15 plakat beste omsalg 100,-), (16,16 Ekstra film pose bilag 75,-), (21,21,21,21,22,22,22 brettspill (75,-) (23,23,23: 1/3 av hele opplaget var vannskadet i norge (150,-) (26,26 Årskalender 100,-)
FN: (30,-) 1,1,2,3,3,4,5,5,6,6,10,11,12,12,13,16,18,19,19,20,20,20,24,24,24
FN: Bilag: 14,14,14 colagorker (50,-) 15,15 Beste omslag (75,-) 21,21,22, brettspill (50,-) 23,23,23,23 Vannskadet opplag 125,-)
26,
26 årskalender (75,-)

1988:
VF: (50,-) 1,1,1,1,1,4,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,7,7,8,8,8,8,9,9,10,11,11,11,11,11,12,12,12,12,13,13,15,15,16,17,17,17,18,18,18,19,19,19,
20,21,21,22,22,22,23,23,24,24,24,25,26,26,26
VF: Bilag: 2,2,2, jubileumsklistremerker (100,-) 3,3 jubileumsposter (70,-) 7,V.I.P. kort  jungelpatruljen (100,-),10,10 ekstra film pose bilag (75,-)
FN: (30,-) 1,1,3,3,4,4,5,5,6,6,8,9,9,10,10,11,12,13,14,14,14,15,15,16,17,19,20,20,22,23,2324,24,25

1989:
VF: (50,-) 2,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10,11,12,14,14,15,16,16,16,17,17,18,18,18,19,19,19,20,20,20,21,21,22,22,22,
23,23,23,24,24,25,26,26

VF: Bilag: 3,3,3,3,Stor plakat (100,-) 9 i orginalplast med Billy bilag (250,-) 11 Bengal Times nr 2 på stiftet på cover (150,-) ( kun Bengal times 75,-) 13,13,13  Plakat beste forside (100,-) 15 Gøyale klistremerker (100,-)   24,24,24,24, postkort (100,-) 25,25,25 plakat +,klister (125,-),
25 plakat (75,-)

FN: (30,-) 5,6,7,10,11,12,12,13,14,14,15,16,17,17,18,19,19,20,20,21,22,23,23,25,26

1990:
VF: (50,-) 1,2,3,3,3,4,4,4,4,4,4,4,4,5,5,5,5,5,6,6,6,6,6,6,7,7,7,7,8,8,9,10,11,11,11,11,12,12,12,13,14,14,14,14,16,16,16,
17,17,17,18,19,19,19,20,20,20,20,21,21,21,21,22,22,22,23,23,23,24,24,24,24,25,25,25,25,25,26,26,26
VF: Bilag: 1,1,1,1,1 Guran på cover bilag (100,-) 2,2,2,2,2,2 Sala på cover bilag (100,-) 3,3,3 Rex på cover bilag (100,-)  8,8,8,9,9,9,10,10,10 skattejakt på cover bilag (100,-) 13,13,13,13 beste forside (75,-) 15,15 Humorklistermerker (100,-) 18 Forhistoriske samleklister (100,-)
FN: (30,-) 1,5,6,7,7,9,9,10,10,12,12,13,14,15,16,17,17,18,18,19,20,20,21,21,22,23,24,25,26

1991:
VF: (50,-) 1,1,2,2,3,3,3,4,5,5,7,9,9,9,10,10,11,11,12,12,12,15,15,15,16,16,16,17,18,18,19,19,19,20,20,21,21,21,22,22,22,23,24,25,25,26
VF: Bilag: 6,6,6,6,6,6 Første i farger (75,-) 8,8,8, Klistremerker og reklame (100,-) 13,13,13,13 plakat beste forside (75,-)
20 I orginalplast Bengal times (200,-)
20 Bengal Times bilag løst(100,-)
FN: (30,-) 1,2,2,3,3,5,5, (6,6,6,6, Første i farger 50,-),7,8,9,9,10,10,11,12,13,13,14,15,16,16,17,17,19,20,23,24,24,25,26

1992:
VF: (50,-) 1,2,2,2,3,3,3,5,5,6,6,7,7,7,7,9,9,10,10,10,11,12,12,13,13,13,13,14,14,14,15,15,15,17,17,17,19,19,19,19,20,20,20,21,21,
22,22,22,22,23,23,
24,24,24,25,25,26,26,26,27,27,27
VF: Bilag: 8 Fotballbilder (100,-) 16,16, poster beste forside (75,-) 18,18 Fantomet tatoo (100,-)
FN: (30,-) 1,2,3,5,6,6,7,11,13,14,16,17,18,20,21,22,23,24,24,25,25,26,27

1993:
VF: (50,-) 1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6,7,7,8,8,8,9,9,9,9,10,10,10,11,11,11,11,12,12,12,12
( har også resten av årgangen, men den ligger i kjellerboden.

VF: Bilag: 2 I orginalplast prins Tydores datter (250,-) 4,4,4,4,6 Orginalplastikk med kort inni (250,-)  15 plakat beste forside (75,-) 

1994-2016: Samme pris, tror jeg har nesten alle inne i FN-VF kvalitet.
bare send liste så sjekker jeg hva har inne. Det vil nok mangle en del fra og med 2010-16

 

Fantomets opptrykk av orginalserien: 2005-12 Bok
VF: (250,-) 1964-66. 1967,1968,1969

Fantomet jule/årsalbum: 

1972: Aleksanders diamantbeger: ( 100,-) uten midtside
1973: Kjempegorillaen: (75,-) uten midtside

1978: Grotteuhyret: FN+: (125,-) VG+: (90,-) VG: (75,-)  GD: (40,-)
1979 : Den gylne stranden: FN,FN: (75,-) VG,VG: (50,-) 
1980 : Karnevalet: VF,VF: (100,-) FN,FN,FN,FN: (60,-) VG,VG,VG: (40,-)
1981: Jungelpatruljen: VG: (30,-)
1982 : Ildfuglen Gandor: FN: (75,-) VG: (25,-)
1983 : Kit og småfolket:  FN,FN: (40,-) 
1984 : Sagaen om Jomba: VF,VF: (75,-) FN,FN,FN: (40,-) VG: (25,-)
1985: Det mystiske spindelsvev: VF-: (75,-) 
1985: Sommer ekstra: VF,VF,VF,VF,VF,VF,VF: (60,-) FN,FN,FN: (35,-)
1987:  Keiser Joonkar: FN-: (40,-)  
1988: Amasonene: VF: (75,-) FN,FN: (40,-) VG: (25,-)
1989: Xali: VF,VF: (75,-) FN,FN: (40,-) VG: (25,-)
1997: Julen, Den maskerte mannen fra FN:  FN: (40,-)

Fantomet-heftet: Nr 12 1953: (200,-) uten midtside

Fantomet tjueførste luksus bok utgave. 2005-08:  Med bilde på cover:
VF- a : (250,-) Komplett serie 24 stk (30% rabatt ved kjøp av hele serien)

Fantomet krøniker luksus bok utgave. 2000-05: Ikke bilde på cover:
VF- a : (250,-) Komplett serie 20 stk ( 30% rabbat ved kjøp av hele serie)

Fantomet kronologisk i Bokform: VF: (200,-) 1964-66, 1967, 1968, 1969,1977(1) ,1977(2)

Fantomets Krønikerbøker: 2000-10 Bind med romertall på ryggen
VF: (200,-) 1,1,2,3,4,5,6,7,9,12

 

Fantomet kjempealbum/bok:
1973: Kjempealbum GD: (200,-)
1975: Jubileumsbok ( Slik begynte det ) VG+: (400,-) GD+: (275,-) GD: (200,-)
1984:  Det første Fantomet VF: (350,-) VF-: (300,-)
2016: Mannen som ikke kunne dø: 1936-2016 80 år VF: (200,-)

Fantomet: SOS 1977: FN,FN: (100,-) 

Fantomet: Sommer spesial 1985: VF,VF,VF,VF,VF,VF (75,-) FN,FN: (40,-) 

Fantomet softcoverbøker: VF: (150,-) 1964-2014 Jubileumsbok. Bok nr 3 Klassikske jungelhistorier

Jubileumspesial 1994: VF,VF,VF (75,-) 

Spesial-album Flame 1980:
VF: (150,-) FN: (100,-) VG: (50,-) 

Fangen i Himalaya 1981 : VF: (150,-) FN+: (125,-) FN: (100,-) VG+: (75,-) VG: (50,-)

 

Klassiske eventyr 1984-85:
VF: (100,-) 1,2,2,2,2,3,3,3
FN: (75,-) 1,1,2 
VG: (40,-)
1,1,2,2

Fantomet Gullalderen: VF: (100,-) 1,2,3,8,23

Fantomets Krøniker:
Har veldig mange inne frem til 2007 som ikke er på listene.
VF: (100,-) 1/89 Første nummer VF: (50,-) 2/89 til 2006
FN: (75,-) 1/89 Første nummer FN: (30,-) 2/89 til 2006

VG: (40,-) 1,1,1,1/89 Første nummer  GD: (25,-) 1/89 Første nummer

Fantomet kronologisk i Bokform: VF: (200,-) 1964-66, 1967, 1968, 1969,1977(1) ,1977(2)

Fantomets Krønikerbøker: 2000-10 Bind med romertall på ryggen
VF: (200,-) 1,1,2,3,4,5,6,7,9,12

Fantomets Spesialalbum 1995-2001: (serie 1):
VF: (125,-) 1,1,1,1,1 Slavebyen (Første nummer)
VF: (100,-) 2,2,2,2,2,3,4,4,4,5,5,6,6,6,7,7,8
FN: (75 ,-) 1,1,1 FN: (50,-) 2,2,2,3,4,5,5,6,6,7,9

Fantomets spesialutgaver: 1995-2004
Nr. 1 Mørkets hjerte VF;VF: (125-) FN: (75,-) VG: (40,-)
Nr. 2 Stor Jubileumsspesial  VF,VF: (100,-) FN,FN,FN,FN: (60,-)
Nr. 3 Spesialutgave VF,VF: (100,-) FN (60,-) VG: (35,-)
Nr. 4 Den gylne runes gåte: VF,VF,VF,VF (100,-) FN,FN: (60,-)
Nr. 5 Lee Falk spesial VF,VF (100,-) FN: (60,-) 
Nr. 6 Fantomet Nr 1000 VF,VF: (100,-) FN, FN: (60,-) 
Nr. 7 Ånden som går ( Ikke inne)
Nr. 8 Fantomet i New York VF,VF (100,-) 
Nr. 9 Krig i jungelen (ikke inne)
Nr.10 Sy Barry spesial  ( ikke inne )
Nr.10 Sy Barry spesial( dårlig trykk)  (ikke inne )

Fantomet Seriepocket:

VF-: (250,-) 13 VF-: (125,-) 34,37 VF: (100,-) 45,45,52 VF: (75,-) 64,78,91

VF: (50,-) 104,117,134,134,134,134,140,143,149,149,152,152,152,155,155,155,159,159,
VF: (40,-) 163,163,168,168,168,168,173,173,178,187,193,193,198,198,198,203,211,215,215,222,227,232
FN+: (150,-) 24  FN: (75,-) 34,37,45,45,52,52 FN: (50,-) 64,78,91
FN: (30,-) 104,117,124,131,131,134,140,155,173,235
VG: (100,-) 13,24,37,37
GD: (50,-) 24,34,37

Amerikanske Fantomet:
Phantom the "Charlton comic" : Bladene er fra 1966-76
VF: (200,-) 18,19,20,21,60
VG: (75,-) 20,44,46,50,66, 66,68,69,72 Phantom winter "King" 78 (r-15)

Fantomet permer:

6 stk fra 80 -90 tallet 75,- pr stk

4 stk i orginalplast fra 2000 tallet a. 150,-

Bestilling sendes til: gekki60@gmail.com