Vill Vest, Præriebladet, Jukan, Rex + flere

Høstsalget er i gang:::15% rabatt på alle "sjekkheftebladene"

på denne siden 

 

 

Mange godbiter ligger alt ute på QXL under Gekkis1960

Gratis porto på alle handler over 600,-

Gratis porto gjelder ikke når det er noe på tilbud, og håper på litt fleksibilitet på kvalitetsvurderingen min når rabatten er såpass

Ved bestilling på under kr. 200,- kommer det ett ekspedisjonsgebyr på kr. 50,-

Det er flere blader som har teip/navn/rust på cover. Disse er vanskelige å vurdere, men jeg setter en totalkarakter etter min vurdering.

I GD kvalitet setter jeg ikke noe *, for nesten alle har teip/navn eller lignende skavanker.

 

Vill Vest: Sidene er Oppdatert 

1953: Veldig mange fra 1953 ligger ute på QXL
VG: (150,-) 42 VG/VG-: (125,-) 21,31
VG-/GD: (100,-) 36,40 GD-: (75,-) 26,26

1954:
FN: (110,-) 28,30,34,35,35,43,50
VG: (75,-) 6,8,9,16,16,16,20,21,27,28,28,31,32,33,34,35,36,36
GD: (50,-) 5,8,15,20,21,22,26,28,29,33,37,47,49
Fair: (25,-) 36,37,44

1955:
VF: (125,-) 27,34,36,38,38,41,41,42,43,45,45,47,48,49
FN: (100,-) 12,13,13,13,15,16,20,20,21,23,23,23,24,24,24,26,27,28,29,29,30,30,31,33,35,36,37,37,38,39,40,40,40,40,(42,42,42 reklamebilag 125,-),
43,44,44,46,46,46,47,47,48,48,49,50,50,50,51,51
VG: (60,-) 13,14,15,15,16,17,18,19,20,22,22,22,22,23,24,25,26,26,26,27,28,30,30,31,31,32,32,33,35,36,36,36,37,37,38,38,38,38,40,40,40,41,42,43,43,43,
46,46,46,47,48,49,50,51,51
GD: (40,-) 6,11,12,14,17,18,23,23,23,27,28,29,33,34,35,35,36,38,40,41,41,42,43,43,45,45,45,45,46,47,48,48,49,51,51 Fair: (20,-) 24,25,33,45,47,47,52

1956:
VF: (110,-) 9,14,16,18,19,19,23,23,24,24,25,25,31,32,33,38,43
FN: (85,-) 4,8,8,8,9,9,9,10,11,12,13,14,14,15,16,16,16,17,18,20,21,21,21,22,24,25,26,26,26,27,29,34,36,37,38,39,42,43,44,44,50,50,50
VG: (45,-) 4,7,7,8,8,8,9,10,11,11,12,13,15,17,18,19,20,23,26,27,28,30,31,31,31,32,32,33,33,34,34,34,35,36,36,37,39,
41,42,42,43,44,45,45,46,46,47,48,49,49,49,51,51,51
GD: (30,-) 2,3,4,4,7,7,7,8,11,12,14,15,16,17,17,19,19,21,21,26,31,31,32,34,35,35,35,37,39,41,41,42,50
Fair: (15,-) 2,3,3,8,9,12,17,18,21,26,30,36,39

1957:
VF: (100,-) 6,7,9,10,12,14,17,20,23,25,27,27,30,32,33,34,35,39,39,39,40,40,40,40,41,41,41,42,42,42,43,44,45,45,45,46,46,46,47,47
FN: (75,-) 8,8,10,10,11,11,15,17,18,18,19,19,19,25,25,25,25,26,26,26,27,28,29,31,31,31,32,33,33,33,34,34,35,35,35,35,
35,36,36,37,37,37,37,38,38,39,39,39,39,41,42,42,42,43,43,43,43,43,43,44,44,44,45,46,48,48,49,51
VG: (40,-) 2,5,8,9,9,9,13,14,15,15,16,16,16,16,17,17,17,17,18,18,19,19,20,20,20,21,21,23,23,24,24,25,26,26,
26,29,29,32,33,33,33,33,34,35,35,37,37,38,38,39,40,41,43,46,48,52,52
GD: (25,-) 5,6,8,9,10,11,11,11,14,14,15,16,16,17,18,20,21,21,23,23,24,28,29,29,30,31,32,33,34,34,35,35,40,45,46 Fair: (12,-) 6,21,28,39,50

1958:
VF: (90,-) 4,5,5,7,8,10,11,12,12,14,14,15,15,15,16,16,16,17,17,17,19,20,20,20,21,21,22,22,22,23,23,24,25,25,25,26,26,26,27,28,29,30,30,31,
31,31,32,32,33,34,34,34,35,35,35,36,36,36,37,37,38,38,39,39,39,40,40,41,42,42,42,42,42,43,45,45,45,
45,46,46,47,47,47,48,48,48,48,49,49,49,50,50,50,50,50,50,51,51,51,52,52,53,53
FN: (60,-) 1,2,3,4,4,5,6,6,6,7,9,9,10,10,11,12,13,13,13,14,14,16,16,16,17,18,18,19,19,24,25,25,25,26,26,27,27,28,29,29,30,30,30,32,32,33,35,36,36,36,
38,38,39,40,40,40,41,41,42,43,45,50,52
VG: (35,-) 7,7,11,11,13,16,17,19,21,24,28,28,29,31,32,33,34,34,36,37,44,47,49,52,53
GD: (25,-) 3,4,7,8,9,10,11,12,13,14,14,17,20,23,25,34,37,40,50
Fair: (12,-) 22,29,29,30,31,34,34,36,40,42,44,46,48,49,51,52

1959:

VF: (200,-) (Flybilde som bilag): 5,6,8,13,13,14,14,15,16,17,18,19,20,21,21,22,23,23,24,25,26,27,28,29,29,30,30,31,31,32,33,34,34,34,34,35,35,36,37,39,40,40
VF: (90,-) 2,2,3,3,4,5,5,5,6,6,6,6,7,8,9,10,10,11,11,12,13,14,15,15,15,18,18,19,19,20,21,21,22,22,22,22,23,24,24,24,25,25,26,27,28,28,
29,30,30,31,32,32,33,33,34,35,35,36,36,36,39,40,41,41,41,41,41,41,42,42,42,42,43,43,43,44,44,44,45,45,45,46,46,46,46,47,47,47,48,48,49,50,50
FN: (125,-) (Flybilde som bilag): 2,4,5,7,7,9,13,13,17,17,20,22,27,31,32,37,39 FN: (60,-) 1,1,3,4,8,9,13,16,20,20,20,23,27,30,30,38,41,46,47,47,48,49,49,50,50
VG: (100,-) (Flybilde som bilag): 2,3,4,8,11,12,15,16,24,26,38 VG: (40,-) 1,8,9,16,16,20,30,43,45,45,47,49
GD: (20,-) 1,1,10,12,21,27,31,35,38,39,49 Fair: (10,-) 1,2,7,12,12 kan mangle sportsbilde

1960:
VF: (85,-) 2,3,3,4,4,6,6,9,9,10,10,11,13,13,14,14,15,15,16,16,19,19,20,20,24,25,25,25,26,29,33,33,35,35,38,41,41,41,42,43,43,44,44,45,45,46,48,51,52
FN: (50,-) 5,5,6,8,17,19,35,38,39,40,44,49,50
VG: (35,-) 14,31,34,43
GD: (20,-) 9,10,13,13,14,16,17,24,29,31,36,37,43,43,44,52
Fair: (10,-) 24,26,27,27,29,48,53

1961:
VF: (85,-) 1,2,3,6,7,9,10,10,13,13,14,14,16,16,17,18,19,34,34,36,37,42,43,44,45,45,51
FN: (50,-) 4,6,7,8,17,22,26,26,26,28,30,39,40,41,44,45,49,50,50,51
VG: (35,-) 1,3,4,6,8,9,9,10,11,11,12,12,12,13,14,16,16,17,17,18,20,21,22,23,23,23,24,27,28,37,39,42,46,50
GD: (20,-) 2,6,12,14,17,20,22,22,24,24,25,28,49,51
Fair: (10,-) 1,3,6,15,16,22

1962:
VF: (80,-) 2,8,9,13,15,23,24,24,28,29,33,34,35,35,37,46,47,47,51
FN: (50,-) 3,3,4,4,4,4,5,5,6,7,11,12,20,21,25,27,30,31,34,36,38,39,41,49
VG: (35,-) 2,4,4,4,4,5,6,7,11,15,21,22,22,22,23,24,24,24,25,25,26,26,26,28,29,29,29,31,32,32,33,34,34,34,35,36,39,39,43,44,45,46,47,48,49 
GD: (20,-) 6,7,11,17,40,44,45,49,49,50,50,51,52,52
Fair: (10,-) 41,42,43,43

1963:
VF: (75,-) 4,27,27,31,32,36
FN: (50,-) 21,30,31,33,36,36,37,37
VG: (35,-) 5,8,11,16,17,18,18,20,20,23,24,25,26,26,29,32,33,35,36,37,38,39
GD: (20,-) 4,24,31,38
Fair: (10,-) 15,21

1964:
VF: (75,-) 3,4,24,29,30,31,31,32,32,33,34,34,35,36
FN: (50,-) 3,18,20,21,23,23,27,29,32,33,33,34,35,36
VG: (35,-) 3,5,10,12,14,18,20,22,23,36,41,43
GD: (20,-) 7,9,12,35
Fair: (10,-) 2,33

1965:

FN: (50,-) 12,14,15,16,44,49,

VG: (35,-) 4,12,12,12,13,17,25,30,33,37,40,45
GD: (20,-) 7,7,11,20,24,26,30,37,48
Fair: (10,-) 22,28

1966:
VF: (75,-) 22,22,29,33,34,36,37,42,43,50,51
FN: (50,-) 17,23,24,24,25,25,26,31,33,46
VG: (35,-) 4,4,5,26,27,46,47,48

1967:
VF: (75,-) 8,10,15,17,20,21,21,22,24,34,35,36,36,37,38,40,41,41,42,43
FN: (50,-) 6,6,16,16,17,23,23,34,40,41,41,42,42,43,45,46,46,46,48
VG: (35,-) 4,6,11,21,23,38,40,40,42,43,46,48
GD: (20,-) 10,21,28,45,45,46,47,48,51,51

1968:
Første Allan Kjempe fra 36
VF: (75,-) 47,51
FN: (50,-) 12,41,50
VG: (35,-) 6,8,9,43,52
GD: (60,-)  36 Første Allan Kjempe GD: (20,-) 10,12,34,43,50

1969:
VF: (75,-) 3,3,4,4,5,5,5,6,6,7,7,9,11,14,14,15,16,16,17,18,18,18,18,19,19,20,20,21,21,23,24,24,24,25,25,26,26,27,29,32,32,32,33,33,34,
35,35,36,36,36,37,37,37,37,38,38,38,39,39,40,40,40,41,41,42,42,42,43,43,44,44,44,46,47,48,48,48,49,49,50,51,51
FN: (50,-) 2,3,6,11,14,14,15,16,16,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,34,35,35,36,37,38,39,41,43,43,44,45,45,45,46,47,49,49,50,51,52
VG: (35,-) 1,1,1,2,2,4,8,9,12,12,22,24,25,26,29,30,33,34,40
GD: (20,-) 1,9,18,20,25,28,34,35,52
Fair: (10,-) 37,52,52

1970:
VF: (75,-) 3,3,5,6,6,6,7,8,8,9,9,10,10,11,11,12,12,13,13,13,14,14,15,16,17,17,18,19,19,19,20,20,21,21,21,21,22,23,23,23,23,24,24,25,25,26,26,26,27,
27,27,28,28,29,29,30,33,34,34,34,34,34,35,36,37,38,38,39,39,40,40,40,41,42,42,42,43,43,44,45,46,46,47,47,47,48,48,48,49,49,50,50,50,51,51,52
FN: (50,-) 1,1,2,3,4,5,5,5,6,7,8,8,8,9,10,12,14,15,16,17,17,18,20,22,24,27,27,28,28,29,30,30,31,31,32,33,34,35,35,37,37,38,39,39,40,40,41,41,42,43,43,44,44,45,46,47,48,49,51,52
VG: (35,-) 1,1,2,2,10,16,16,18,21,24,24,25,28,29,29,31,31,32,32,33,33,35,36,37,50,52
GD: (20,-) 3,25,26,36,40
Fair: (10,-) 1

1971:
VF: (90,-) 1,2,3,3,3,4,4,4,5,5,6,6,6,6,7,7,7,7,8,9,10,10,10,10,11,11,11,12,12,12,13,13,13,14,14,14,14,15,15,15,16,19,20,21,21,22,22,23,23,23,24,26,26,28,28,
29,29,29,30,31,31,32,33,33,33,34,36,37,37,38,38,39,40,41,41,42,43,44,46,47,47,48,48,49,50,52,52
FN: (60,-) 2,6,7,8,9,20,20,23,25,25,26,28,30,31,34,35,35,38,39,40,40,41,42,42,42,44,45,47,48,51
VG: (40,-) 3,4,8,9,12,12,13,17,18,25,26,43,49,49
GD: (25,-) 1,2,2,6,11,50
Fair: (15,-) 27,46

1972:
FN: (90,-) 1,2
VG: (60,-) 3,4

Prærie Bladet: Oppdatert 15/5-2021:

1957: 

1958:
VF: (250,-) 25,29,30,33,34,35,39,43,47,52
FN: (150,-) 36,36,41 VG: (100,-) 24,28,32,36,37,37,38,47,49,53 GD: (50,-) 4,10,32,38,49 Fair: (25,-) 45

1959:
VF: (Flybilde 225,-) 4,8,12,14,15,17,28,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,36,37,40,41

VF: (150,-) 8,23,31,37,43,43,44,44,45,45,46,46,48
FN: (Flybilde 150,-) 1,11,18,19,22,42 FN: (100,-) 42,50 VG: (Flybilde 100,-) 9,32,34,38,39
VG: (60,-) 51 GD: (Flybilde 60,-) 11,16 GD: (30,-) 6,7,16,25,33 Fair: (15,-) 45,47

1960:
VF: (125,-)
1,3,5,6,9,13,19,20,21,24,25,27,28,29,30,33,35,39,40,40,41,42,43,43,45,47,48,50,52

FN: (90,-) 12,14,18,18,22,38,41,42
VG: (50,-)
2,7,8,14,15,22,23,26,31,32,36,37
GD: (25,-) 2,4,5,10,14,26,31,50,53 Fair: (15,-) 1,2

1961:
VF: (125,-)
7,7,10,12,14,15,16,17,18,18,19,19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,44,45,51 

FN: (90,-) 2,6,13,17,43,46 VG: (50,-) 1,3,5,6,7,8,9,11,14,15,25,29,43,49,52 GD: (25,-) 48

1962:
VF: (125,-) 13,19,21 FN: (90,-) 1,3,8,10,15,16 VG: (50,-) 1,2,15,16,37 GD: (25,-) 18,19 Fair: (10,-) 35,47

 

1963:
FN: (60,-) 28,32 VG: (35,-) 7,19,32,38,38,39,45 GD: (20,-) 6,9,20,21,21 Fair:(10,-)

1964:
FN: (60,-) 17,26,34  VG: (35,-) 3,4,9,10,14,15,24,24,26,29,30,33,35,43,45,47 GD: (20,-) 7,34 Fair: (10,-) 15,24,24,33,48

1965:
FN: (60,-) 13,14,15,16,41,49  VG: (35,-) 12,36, 46 GD: (20,-) 8,38,38,39 Fair: (10,-) 19,24,33,40

1966:
FN: (60,-) 9,12,13,16,27,45 VG: (35,-) 23,24,42,48 GD: (20,-) 5,20 Fair: (10,-) 29

1967:
VG: (35,-) 1,22,36,40,48 GD: (20,-) 2,22,50 Fair: (10,-) 18,39

1968:Første Kaptein Mark fra nr. 33
FN: (60,-) 3,22,23,25 VG: (40,-) 3,12,13,37,39,41,43,43,44,45,46,48,51 GD: (20,-) 9,35,45,46,46 Fair: (10,-) 9,42,44,45

1969:
VF: (75,-) 2,2,3,4,4,4,5,5,6,6,7,8,8,9,9,11,12,13,13,15,16,17,18,20,24,26,27,27,28,28,29,30,30,30,32,33,33,34,34,37,39,
41,41,42,42,42,43,45,46,47,47,48,51,51
FN: (50,-) 2,2,3,4,5,5,6,6,7,9,9,11,11,12,15,16,17,18,19,19,20,20,20,20,22,24,25,25,26,28,28,29,31,32,32,33,33,35,35,35,36,36,36,37,37,
38,39,40,40,41,41,43,44,46,46,47,49,50,51,52
VG: (35,-) 3,4,5,6,10,14,15,17,21,22,23,24,33,34,39,41,44,49,52, GD: (20,-) 2,19,21,21,25,27,31,34,35,45,47,48 Fair: (10,-) 1,19,23,25,28,50

1970:
VF: (80,-) 3,3,3,3,4,6,6,7,7,7,7,9,9,11,13,14,14,15,15,16,16,19,21,21,22,25,26,26,28,28,29,29,31,32,33,33,34,34,35,36,36,36,37,38,39,40,40,41,41,42,42,
43,43,44,45,45,45,46,46,46,47,48,49,49,49,50,50,50,50,51,51,51,52,52
FN: (55,-) 2,5,5,6,7,8,8,10,10,10,11,12,17,18,19,20,21,22,22,23,24,25,26,26,27,27,27,28,30,30,31,31,31,32,32,33,33,34,34,34,35,36,37,37,
38,38,38,40,40,43,42,43,44,47,47,48,48,51,51,52
VG: (35,-) 6,8,8,16,17,18,23,23,23,27,28,28,32,33,34,35,37,39,45,46,49,50,52 GD: (20,-) 10,13,14,15,15,16,17,22,24,29,43,44,48

1971:
VF: (90,-) 5,6,6,8,9,10,11,12,15,16,17,19,20,20,24,24,24,26,26,27,28,29,30,31,32,32,32,33,34,35,37,38,39,40,41,42,43,44,44,45,46,46,47,48,48,50,50,50,51,52
FN: (60,-) 1,2,3,6,9,21,22,27,32,35,37,45,47,47,48,49,50,51
VG: (40,-) 1,7,10,13,21,22,27,28,45,47,52,52 GD: (20,-) 4,4,28,49

1972:

VF: (150,-) 1,2,4,4,5,6,7 FN: (90,-) 2,3,3,3 VG: (50,-) 1,4,5 GD: (25,-) 10

 

Jukan:

1954:
FN: (125,-) 16,20,26,35,36,37,40
VG: (75,-)
8,10,10,16,17,22,27,28,28,29,29,30,31,31,33,33,34,35,38,38,37,38,40,42,45,45
GD: (40,-) 6,16,23,25,29,29,31,32,32,32,34,35,35,35,36,36,37,38,39,39,40,42,43,44,45
Fair/Fair-: (20,-) 8,31,32,39,39,40,43,45

1955: FN: (100,-) 10,16,20,21,34,44,46
VG: (60,-) 4,7,7,11,12,13,13,15,15,16,18,19,20,21,25,25,26,26,27,28,33,33,34,34,36,36,36,38,38,39,40,41,41,42,42,43,43,43,44,44,44,
45,45,45,45,45,46,46,46,47,47,49,49,49,49
GD: (30,-) 1,2,14,20,24,30,30,40,42,47,49,50 Fair: (15,-) 10,45,51,52

1956 :
VF: (125,-) 20,40,43,44
FN: (75,-) 11,17,17,18,19,20,21,22,23,27,32,35,39,41,45,49
VG: (50,-) 2,2,3,3,3,3,5,5,6,8,8,9,12,12,12,13,13,13,13,14,14,14,14,15,17,17,18,18,19,19,19,20,22,22,22,23,25,29,30,30,32,33,34,36,38,38,42,42,44,46
GD: (25,-) 1,1,1,3,4,5,6,7,8,10,10,11,12,14,15,15,16,19,20,21,21,26,31,34,36,40,41,45,49
Ringpermhull: (25,-) ellers pene blader : 11,15 Fair. (10,-) 1,3,5,9,10,13,15,16,31,37

1957:
VF: (100,-) 6,9,12,21,22,30,36,38,40,41,42,43
FN: (65,-) 7,8,10,15,16,17,18,23,32,34,37,39,45,48
VG: (40,-) 1,2,2,4,5,6,7,8,9,10,11,11,12,13,13,14,14,15,16,17,17,18,18,18,22,23,23,24,24,25,25,26,27,29,30,33,34,34,35,35,36,37,38,38,40,44,44,44,46
GD: (20,-) 3,4,5,7,8,9,9,14,17,17,17,29,30,30,34,44,47 Fair. (10,-) 1,27

1958:
VF: (90,-) 6,22,28,38,39,40,43,44,45,47,47,48
FN: (60,-) 14,15,18,19,20,21,34,35,35,41,41,49 
VG: (35,-) 14,20,25,35,36,39   GD: (20,-) 20,50                                     

1959:                        
VF: (90,-) 4,6,14,16,17,17,18,18,19,19,20,21,23,24,25,25,27,31,32,33,33,34,35,37,37,37,38,38,39,39,40,42,42,43,43,44,45,46,48,48,49,50,50,51
FN: (60,-) 10,30,30,31,36,40,44,45,49,51 VG: (35,-) 5,5,9,13,13,13,18,23,28,41,44,47,51
GD: (20,-)Fair. (10,-) 22,22,52

1960:
VF: (75,-) 2,2,2,3,3,3,5,6,6,7,8,8,12,14,17,20,22,25,26,27,29,32,33,34,37,39,39,                                                                                                    
FN: (50,-) 1,4,4,21,21,22,24,28,28,31,32,36,38,40,41,43     
VG: (30,-)
1,2,4,5,5,5,6,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18,19,23,25,26,30,34,35,36,37,37,45,46,47,48,49,50,51,52,53
GD: (20,-) 1,9,13,14,16,17,21,23,35,43,49( kupong klippet bort ellers fine blader) Fair: (10,-) 38,42,46,53

1961:
VF: (75,-) 10,33,37,38,41,42,44,45,46,47,49,51 FN: (50,-) 23,52 VG: (30,-) 2,3,6,8,9,11,15,15,25,28,29,30,36,43 GD: (20,-) 24

1962:
VF: (75,-) 2,5,24,26,48 FN: (50,-) 14,18,25,27,44,52
VG: (30,-) 2,3,15,19,20,21,31,30,32,33 GD: (20,-) 3,4,44,45

1963:

VF: (75,-) 512,18,24,25,26,27,31,32,33,34,48,50
FN: (50,-)VG: (30,-) 11,19,19,20,21,22,23,27,28,35,37,47 GD: (20,-) 19,27,28,37,37,38,51

1964:
VF: (75,-) 612,17 FN: (50,-) 1,9,11 VG: (30,-) 6,12,17,33

1965:
VG: (30,-) 15,43,52

1966:
VG: (30,-) 1

1967: VG: (35,-) 33

1968: 
VG: (50,-) 28

 

Alle Gutters serieblad:

Ringpermhull:(40,-) Ringpermhull 35,37,47/54 

Hakke Hakkespett:

Harrongs Cowboy komikk:
GD: (75,-) 6/55
Fair: (75,-) 8/54 * baksiden av cover er trykket opp ned
Hull: (50,-) 7/55 Ringpermhull pent navn på cover ellers pent

 

Hoppalong Cassidy:
VF-: (200,-) 10,11,12/55
FN: (150,-) 5/55
VG+: (100,-) 30,33,35,36,/54 4/55
VG: (85,-) 4,11,15,22,26,28,29,29,30,31,32,45,49/54 3,9,11,13,14/55 
GD: (50,-) 8,13,21,29,29,30,30,36,36,42,/54 10,10,19/55
Fair: (25,-) 11,12,24,36,41,45/54 3,5,5,6,9/55
Poor: (15,-)
13,15,34,41/54 12/55

Rex Havets Fantom :
1957:
VF: (150,-) 19,22,23,30,32,34,35,36,36,37,38,39,40,41,42,43,43,44,44,45,46,47,47,48

FN: (100,-) 15,29,29,31,33,35,37,41,42

Bestilling sendes til: gekki60@gmail.com

 

 

 (
Alle Gutters serieblad: